Entalpija

Marko955's picture

Pri reakciji 2,1 g gvozdja sa sumporom ,pri standardnim uslovima ,oslobodi se 3,77 kj toplote .Izracunati standardnu entalpiju obrazovanja FeS... Unapred hvala

milicaradenkovic's picture

Fe+S------------------->FeS

deltaH=Q/n

n=m/mr=2.1/56=0.0375 mol Fe

deltaH=3.77/0.0375=100.53 kJ/mol

deltaH(FeS)=deltaH=100.53 kJ/ mol