Izracunavanje pH i pOH u puferima

Gloria's picture

Dobri ljudi,

Ako se za izracunavanje [H+] u puferima koristi formula [H+] = Ka * c soli / c kiseline, gde je Ka konstatnta disocijacije kiseline, da li se onda za bazne pufere koristi formula [OH-] = Kb * c soli / c baze? ili umesto [OH-] ostaje [H+]?

Hvala unapred :D

milicaradenkovic's picture

Koristi se formula

{OH-}=Kb*csoli/cbaze