Reakcija

stole994's picture

reakcija izmedju sulfitnog jona i dihromatnog jona u kiseloj sredini ? zna neko da napise reakciju?

aksabg's picture

Cr2O72- + 3SO32- + 8H+ ---> 2Cr3+ + 3SO42- +4H2O