Bazna supstanca

zzz555's picture

U rastvoru bazne supstance A, formule ZHy, y D2O dolazi do zamene svih vodonikovih atoma deuterijumom. Odnos gustina ZDy i ZHy  u gasovitom stanju je 1,176. Napisite molekulsku formulu jedinjenja A.

milicaradenkovic's picture

ro(ZDy)/ro(ZHy)=1.176

(m(ZDy)/V)/(m(ZHy)/V)=1.176

m(ZDy)/m(ZHy)=1.176

m(ZDy)=1.176*m(ZHy)

2ZHy+yD2O----------------->2ZDy+yH2O

n(ZHy)=n(ZDy)

m(ZHy)/Mr(ZHy)=m(ZDy)/Mr(ZDy)

1.176*m(ZDy)/Mr(ZDy)=m(ZHy)/Mr(ZHy)

1.176*Mr(ZHy)=Mr(ZDy)

1.176*Ar(Z)+1.176*y=Ar(Z)+2*y

0.176*Z=0.824*y

Z=0.824/0.176*y

Z=4.68*y posto je tekstom zadatka dato da je supstanca bazna i da je u gasovitom stanju pretpostavis da je broj vodonikovih atoma 3 pa dobijas

Z=4.68*3=14 i to je azot a jedinjenje je NH3 . Ako neko zna drugi nacin da se resi zadatak neka napise.