HEMIJSKA VEZA

zzz555's picture

Gde vladaju vece sile privlacenja, kod  oksida  tipa ?

X2O3

X2O

ili

XO

milicaradenkovic's picture

Sile privlacenja su intramolekulske sile a to su:

- dipol-dipol interakcije

- Van der valsove sile 

- jon-dipol interakcije 

- vodonicna veza

Najvece sile privlacenja su vodonicne veze tako da je to kod X2O ako to smatras kao H2O oksid vodonika.

zzz555's picture

To je bio zadatak da odredim kod kojeg od ovih tipova oksida vlada najveca moguca interakcija, odnosno najjaca veza. Ja sam isto stavio X2O, ali je u resenju X2O3, pa sam hteo da proverim. Hvala.

Sneshka PMF's picture

Hemijskom analizom 50mg cink fosfata nadjeno je da on sadrzi 16.59mg kiseonika, 8.02mg fosfora i 25.40mg cinka. Odrediti empirijsku formulu ovog jedinjenja.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.