VA grupa pse zadatak iz konentracije

Gliga97's picture

Izracunajte koliko ce grama magnezijum-dihidrogenfosfata,Mg(H2PO4) nastati u reakciji magnezijum hidroksida sa 250 cm3 rastvora fosforne kiseline,H3PO4,koncentracije 2 mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

Mg(OH)2+2H3PO4----------------------->Mg(H2PO4)2+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.25*2=0.5 mol

n(Mg(H2PO4)2)=n(kiseline)/2=0.5/2=0.25 mol

m(Mg(H2PO4)2)=n(Mg(H2PO4)2)*Mr=0.25*218=54.5 g