Odredjivanje organskog jedinjenja

zzz555's picture

Oksidacijom 0,6 mola nepoznatog organskog jedinjenja, vodenim rastvorom kalijum-permanganata, dobijeni su 34,8 g MnO2, 40 g KHCO3, 4,48 dm3 CO2 ( n.u.) i voda. Utvrditi koje je jedinjenje podvrgnuto oksidaciji.

  Ja sam ovako postavio jednacinu:

 

CxHyO( y/2 + 5/4x)    +  x/2 KMnO4 ------------>  x/2 MnO2  + x/2 KHCO3  + x/2 CO2  + ( y/2 - 1/4x) H2O

M( MnO2) = 87 g/mol

M( KHCO3) = 100 g/mol

M(CO2)= 44 g/mol

M( H2O)= 18 g/mol

M (KMnO4)= 158 g/mol

Sad sam racunao maseni udeo mangana u MnO2 i dobio  da je 63,2 % udeo, to sam pomnozio sa 34,8 g i dobio masu mangana od 22 g. Takodje sam nasao udeo mangana u KMnO4 i podelio 22 g sa udelom i dobio masu KMnO4 koja je reagovala- 63,2 g. Ali tu stanem, ne znam kako da izracunam koliko je vode reagovalo, pa da uspostavim proporciju da bih izracunao y, pa onda radio broj atoma C na prema broj atoma vodonika na prema broj atoma kiseonika, pa da nadjem empirijsku formulu. Pa ako moze neko da mi da smernicu :)

milicaradenkovic's picture

Mislim da ti je jednacina netacna jer se dobija na osnovu podataka da su molovi KHCO3 , KMnO4 i MnO2 0.4 a molovi CO2 su 0.2. Cak i kad napises jednacinu

CxHyOz(y/2+5/4x) + x KMnO4----------------->x MnO2 + x KHCO3 + x/2 CO2+ (y/2-1/4x) H2O

dobijas da su molovi H2O 0. Proveri jos jednom jednacinu koju si napisao.

zzz555's picture

E sad posto znam da je resenje HCOOH, malo sam kombinovao.

Ako pretpostavimo da ima 1 mol ovog org. jedinjenja onda bi proporcija bila 1: x mola CO2= 0,6 : 0,2, odnosno 1: x mola CO2 je 3:1. Znaci treba da uzmem u obzir da prvo celobrojno resenje za broj mola CO2 je jedan, a za organsko jedinjenje 3. Sad uzmem u obzir y broj molova bilo MnO2 bilo KHCO3 na prema 1 mol CO2 je 0,4: 0,2. Odnosno 2 mola KHCO3 pa onda sledi da mi je i 2 mola MnO2 i 2mola KMnO4.

E sada kada napisem te koeficijente: 3CHO + 2KMnO4--------> 2MnO2 + 2KHCO3 + CO2 + neko x H2O, vidim da mi je broj atoma za ugljenik u redu. Ako uzmem da prebrojavam kiseonik onda je to 3 + 8 = 4 + 6 + 2 + x. Ako izracunam x vidim da mi je negativan broj u pitanju, pa ne moze. Znaci da u formuli organskog jedinjenja znam da mi je broj C atoma 1, ali broj atoma kiseonika nije 1, pa onda uzimam u obzir da je to 2. Ako opet postavim jednacinu to je 6 + 8= 4 + 6 + x, kad izracunam x, x=2. Odnosno 2 mola vode. Ako je stvarno 2 mola vode onda postavljam jednacinu za broj atoma vodonika, odnosno 3 puta neko x = 2 + 4, odnosno x=2. I dolazim do formule CH2O2, odnosno do metanske kiseline HCOOH. E sad ne znam da li je ovo ok? Ona jednacina gore je u redu sto se tice broja atoma,ali ne znam kako da radim ovakve tipove zadataka. Ako ima neko neki drugi nacin, neka javi. Bas bih bio zahvalan.

milicaradenkovic's picture

CxHyOz (y+x/4 )+ x KMnO4--------------------->x MnO2 + x KHCO3 + x/2 CO2 + (y-x/4) H2O

n(MnO2)=m/Mr=34.8/87=0.4 mol

n(KHCO3)=m/Mr=40/100=0.4 mol

n(CO2)=V(CO2)/Vm=4.48/22.4=0.2 mol

0.6=x/4+y

0.6-0.1=y

y=0.5

n(vode)=y-x/4=0.5-0.4/4=0.5-0.1=0.4 mol broj molova sa leve stane jednacine netreba da bude jednak broju molova sa desne strane nego samo atomi  jer kad bi molovi bili jednaki nemoze da se dobije tacno resenje.

6CxHyOz+4KMnO4----------------------->4KHCO3+4MnO2+2CO2+4H2O i na osnovu jednacine dobijem

12*H=6*y

y=12*H/6=2*H

6*C=6*x

x=6*C/6=C

12*O=6*z

z=12*O/6=2*O i formula je CH2O2 odnosno HCOOH. Ja drugi nacin ne znam da resim zadatak.

 

 

 

zzz555's picture

Hvala