Rastvori

andreicaa's picture

Koliko procenata kiseonika ima rastvor koji sadrži 0,1 mol NaOH u 1000 grama vode? Ar(Na)=23

andreicaa's picture

Tačan odgovor je 88,7

milicaradenkovic's picture

18 g vode-----------------------16 g O

1000 g vode---------------------x g O

x=16*1000/18=888.9 g O

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.1*40=4 g

m(O)u=m(NaOH)+m(vode)=1000+4=1004 g

w(O)=m(O)/m(O)u.=888.9/1004=0.885=88.5 %