16.grupa

NikolaM's picture

1.Koliko atoma azota ima u 204g amonijum-sulfidA?

milicaradenkovic's picture

(NH4)2S

n((NH4)2S)=m/Mr=204/68=3 mol

n(N)=2*n((NH4)2S)=2*3=6 mol

N=n(N)*Na=6*6*10(23)=3.6*10(24) atoma N

NikolaM's picture

n(N)=2*n((NH4)2S)=2*3=6 mol

Kako to?Zato dvaa??

milicaradenkovic's picture

Zato sto u formuli imas 2 azota.

NikolaM's picture

Ahaaa...Ja sam bio dobio 18*10 na 23,a nisam racunao tu dvojku..