Hemijska ravnoteza.

miljanad's picture

Kako ce na polozaj ravnoteze reakcije

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO-

uticati dodavanje natrijum-acetata?

Tacan odgovor je da ce se ravnoteza pomeriti ulevo.

Da li je to zbog toga sto ce CH3COO- iz natrijum-acetata reagovati sa H+ i stvarace se vise CH3COOH?

Ako moze objasnjene.. :/

Hvala.

milicaradenkovic's picture

CH3COOH<---------------->H+ + CH3COO-

kada se doda CH3COONa tada ce se povecati koncentracija CH3COO- i ravnoteza ce se pomeriti u levo u pravcu stvaranja kiseline.