Sulfati

todorovic's picture

Na koji način se rastvaraju teško rastvorljivi sulfati?

milicaradenkovic's picture

Dodatkom vode u rastvor tesko rastvornih sulfata smanjuje se koncentracija jona u rastvoru sto dovodi do njihovog rastvaranja.

BaSO4(s)+H2O--------------->Ba2+(aq) + SO42-(aq)