17.grupa

NikolaM's picture

Koliko atoma joda sadrzi ona kolicina joda koja se dobija pri reakciji 5mol Cl2 sa odgovarajucom kolicinom KI?

milicaradenkovic's picture

2KI+Cl2------------------------->I2+2KCl

n(l2)=n(CI2)=5 mol

n(I)=2*n(I2)=2*5=10 mol

N(I)=n(I2)*Na=10*6*10(23)=6*10(24) atoma I