17.grupa

NikolaM's picture

Koliki je pH rastvora koji u 200cm3 sadrzi 7,3g HCl-a?

milicaradenkovic's picture

n(HCl)=m/Mr=7.3/36.5=0.2 mol

c(HCl)=n(HCl)/V=0.2/0.2=1 mol/l

HCl--------------------->H+ + Cl-

{H+}=c(HCl)=1 mol/l

pH= -log{H+}=0