Zapremina

marijamarr's picture

Koliko cm3 koncentrovane HNO3 (68% ro=1,4 g/cm3) treba izmeriti da bi napravili 500cm3 rastvora koji sadrzi 0,3 mol/dm3

milicaradenkovic's picture

n=c*V=0.5*0.3=0.15 mol

ms=n*Mr=0.15*63=9.45 g

mr=ms/w=9.45/0.68=13.89 g

V=mr/ro=13.89/1.4=9.92 cm3 68 % H2SO4