GASOVI

marijamarr's picture

Koji od gasova ne reaguje sa NaOH: N2O3, H2S, SO2, N2O - objasni

milicaradenkovic's picture

Sa NaOH ne reaguje N2O.