Zapremina

dejanbr1's picture

Koliko cm3 36% HCl, gustine 1.2 g/cm3 treba uzeti da bi dobili 10dm3 gasovitog hlora?
Da li ovde treba ova jednacina:H2+Cl2-->2HCl
ili treba ova:
16HCl+2KMnO4---->2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2?
Obe su vezane za lekciju hlor, ali mi nije jasno koja treba?

milicaradenkovic's picture

Netreba jednacina mozes da resis zadatak i bez jednacine. Ako te bas interesuje jednacina onda je 

2HCl--------------->H2+Cl2

n(Cl2)=V(Cl2)/Vm=10/22.4=0.446 mol

n(HCl)=2*n(Cl2)=2*0.446=0.892 mol

ms=n(CHl)*Mr=0.892*36.5=32.56 g

mr=ms/w=32.56/0.36=90.44 g

V=mr/ro=90.44/1.2=75.37 cm3 36 % HCl