jon srebra

todorovic's picture

Na koji nacin se moze ukloniti jon srebra iz zasicenog rastvora?

milicaradenkovic's picture

Mozes ga ukloniti tako sto ces dodati supstancu koja ima jon koji sa Ag+ formira talog.