Kompleksi

todorovic's picture

Sta se podrazumeva pod stabilnoscu kompleksnih jedinjenja?

milicaradenkovic's picture

Podrazumeva se da centralni jon mora da bude u elektronskoj konfiguraciji plemenitog gasa.