Suzbijanje hidrolize

Tijana's picture

Kako se moze suzbiti hidroliza Na2CO3? 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim mada nisam sigurna da ce se hidroliza suzbiti dodatkom NaOH

CO32-+H2O----------------->OH- + HCO3- dodatkom NaOH  povecava se koncentracija OH- jona i pomera se ravnoteza u levo.