Relativna atomska masa

Irenica.hem's picture

У реакцији хлорида непознатог тровалентног метала са 2,4 g натријум-хидроксида
настало је 2,14 g талога. Израчунај ралативну атомску масу непознатог метала.

Bila bih Vam jako zahvalna. Pozdrav i hvala!

milicaradenkovic's picture

XCl3+3NaOH-------------------->X(OH)3+3NaCl

n(NaOH)=m/Mr=2.4/40=0.06 mol

n(X(OH)3)=n(NaOH)/3=0.06/3=0.02 mol

Mr=m/n(X(OH)3)

Mr=2.14/0.02=107 g/mol

Mr=Ar(X)+3*Ar(H)+3*Ar(O)

107=X+3*1+3*16

X=107-3-48=56 i metal je Fe.