Rastvori

miljanad's picture

Koliko grama vode treba dodati u 25cm3 40% rastvora kalijum-hidroksida gustine 1,41 g/cm3, da bi se dobio 2% rastvor?

Resenje je 669,75 g.

Ako moze neko da uradi, hvala puno!

milicaradenkovic's picture

w2=2 %

mr1=ro*V=25*1.41=35.25 g

ms1=mr1*w1=35.25*0.4=14.1 g

ms2=ms1=14.1 g

w2=ms2/(ms2+m(vode))

0.02*(14.1+m(vode))=14.1

0.02*m(vode)=14.1-0.282

m(vode)=13.818/0.02=690.9 g