Molarni odnos

animallover95's picture

U kom molarnom odnosu treba pomešati natrijum - primarni i natrijum - sekundarni fosfat, da bi pH rastvora bio 8... (Kk (H2PO4) = 7 x 10(-8))... tačan odgovor je 1:7

milicaradenkovic's picture

NaH2PO4 i Na2HPO4

H2PO4- + H2O------------------>H3O+ +HPO42-

Ka=(HPO42-)*(H3O+)/(H2PO4-)

Ako je pH=8 {H3O+}=1*10(-8) mol/l

7*10(-8)=(HPO42-)*1*10(-8)/(H2PO4-)

(H2PO4-):(HPO42-)=1*10(-8):7*10(-8)/:10(-8)

(H2PO4-):(HPO42-)=1:7