Proizvod rastvorljivosti (Ksp)

animallover95's picture

Izračunaj proizvod rastvorljivosti kalcijum fluorida ako se u 250 ml zasićenog rastvora nalazi 0.0068 grama ove soli...tačan odgovor je 1.7 x 10(-10)...

milicaradenkovic's picture

CaF2

n(CaF2)=m/Mr=0.0068/78=8.7*10(-5) mol

c(CaF2)=n(CaF2)/V=8.7*10(-5)/0.25=3.48*10(-4) mol/l

CaF2------------------------>Ca2+ + 2F-

Ksp={Ca2+}*{F-}*2

{Ca2+}=c(CaF2)=3.48*10(-4) mol/l

{F-}=2*c(CaF2)=2*3.48*10(-4)6.96*10(-4) mol/l

Ksp={3.48*10(-4)}*{6.96*10(-4)}*2=1.7*10(-10)