Sniženje tačke mržnjenja

animallover95's picture

Koliko je sniženje tačke mržnjenja 0.01 mol/L rastvora magnezijum - hlorida, ako je alfa=80%, a k=1.86 K * kg/mol...?

milicaradenkovic's picture

deltaT=Kb*b*i

i=1+alfa*(n-1)

MgCl2------------------>Mg2+ + 2Cl-

i=1+0.8*(3-1)=2.8

deltaT=1.86*0.01*2.8=0.052 K

nenahemija's picture

15. ЗАДАТАК
Елемент Е атомског броја 9 се у природи јавља у облику само једног стабилног
изотопа. У том изотопу је број неутрона за 1 већи од броја протона. Тај елемент реагује
са елементом Х чији је атомски број једнак масеном броју елемента Е. Напиши
формулу насталог једињења и одреди тип везе у том једињењу.
Једињење је _________________ ХЕ  а веза је ____jonska_________________

Zdravo,svima! Mozete li da mi pomognete u resavanju ovog zadatka za takmicenje.Inace sam 7. razred.Nije mi jasno kako da sastavim ovo jedinjenje.Pa ako moze neko da mi objasni.Hvala!

nenahemija's picture

8. Симболи елемената угљеника и литијума су:
12
6 С и

7
3 Li. У колико атома ова два
елемента је распоређено 24 протона , 24 електрона и 26 неутрона? 

 

A resenje je                                  три атома угљеника и два атома литијума

Nadam se da mozete da mi pomognete i ovaj zadatak.Hvala!

nenahemija's picture

13. Четири елемента представљају распореде електрона у својим омотачима :
А: Број електрона у мом другом нивоу одговара другом парном броју.
Б: У другом нивоу имам три пута више електрона него у првом нивоу.
В: Када мој атом отпусти један електрон скуп електрона је празан.
Г: У трећем нивоу имам три електрона мање од збира електрона првог и
другог нивоа.
Одговорите који тип везе настаје између елемената А, Б и Г са елементом В.
Напишите формуле сва три једињења.
_________________________________________________________________

A resenje je          AВ4 – ковалентна веза, БВ2 - ковалентна веза, ГВ - ковалентна веза

Nije mi jasno kako da odredim ove formule! Hvala!

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema ovako ne moze.