Azot stehiometrija

muslifit's picture

Azot se industijski dobija frakcionalnom destilacijom tecnog vazduha, izracunati koliko se m azota teorijski moze dobiti iz 200mvazduha pri normalnim uslovima, zapreminski udeo azota u vazduhu je 78%

milicaradenkovic's picture

w(N2)=V(N2)/V(vazduha)

V(N2)=w(N2)*V(vazduha)=200*0.78=156 m3