15 grupa PSE

Anastasijaaaaa's picture

Izračunajte masu azota koji se nalazi u 5 dm kubih vazduha (n.u.) . Uzmite da azot čini 75,5 % mase vazduha i da je masa 1 dm kubnog vazduha 1,29g. 

milicaradenkovic's picture

1 dm3:1.29 g=5dm3 :x

x=1.29*5/1=6.45 g vazduha

1.29*0.755=0.974 g N2

0.974 g:1.29=x:6.45

x=6.45*0.974/1.29=4.87 g N2

Anastasijaaaaa's picture

Hvalaaa punoo :)