Zadatak-stehiometrija

Bf's picture

27 g uzorka neke supstance koja se sastoji od ugljenika,vodonika,azota i kiseonika pri sagorijevanju daje 16.2 g H2O i 26.4g Co2. 14.7g drugog uzorka iste supstance odgovarajucim reakcijama prevedeno je u amonijak,pri cemu je dobijeno 5.68 g NH3.Odredi formulu tog jedninjenja.

milicaradenkovic's picture

X+O2--------------------->CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=26.4/44=0.6 mol

n(C)=n(CO2)=0.6 mol

n(H2O)=m/Mr=16.2/18=0.9 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.9=1.8 mol

27=m(O)+m(N)+m(H)+m(C)

m(C)=n(C)*Mr=0.6*12=7.2 g

m(H)=n(H)*Mr=1.8*1=1.8 g

27=1.8+7.2+m(O)+m(N)

18=m(O)+m(N)

18=n(O)*Mr(O)+n(N)*Mr(N)

18=n(O)*16+n(N)*14

n(O)=n(N)

18=30*n(O)

n(O)=18/30=0.6 mol

n(C):n(N):n(O):(H)=0.6:0.6:0.6:1.8/:0.6

n(C):n(N);n(O):n(H)=1:1:1:3 i formula je CH3ON

Bf's picture

Hvala

andreya's picture

zasto smo izjednacili kolicinu azota i kiseonika?