Zadatak

Bf's picture

Smjesa ugljenik(II)oksida i ugljenik(IV) oksida mase 29g ima zapreminu 16.8 dm3.Odredi zapreminski procenat ovih gasova u smjesi. (rešenje je 66,66 % CO2 i 33,33% CO)
Zahvaljujemo unaprijed.

Andrijana's picture

Nisu dati uslovi pa pretpostavljam da je zapremina računata pri normalnim uslovima.

V=16,8 dm3     n=V/Vm    n=0,75mol                                  M(CO)=28g/mol

n1 + n2 = 0,75 mol     (I)                                                        M (CO2)=44g/mol

m1 + m2 = 29g

28*n1 + 44*n2 = 29    (II)

Odradiš sistem jednačina (I) i (II), i dobija se:

n1=0,25 mol
n2=0,5 mol

Količinski udio je proporcionalan zapreminskom udijelu, pa imamo:

0,25/(0,25+0,5)*100% = 33,3333% CO

0,5/(0,25+0,5)*100% = 66,6666% CO2

 

Bf's picture

Hvala mnogo na ovako brzom odgovoru.

milicaradenkovic's picture

m(smese)=m(CO2)+m(CO)

29=m(CO2)+m(CO)

Vu=V(CO2)+V(CO)

16.8=V(CO2)+V(CO)

V(CO2)=n(CO2)*Vm

V(CO)=n(CO)*Vm

16.8=n(CO2)*22.4+n(CO)*22.4

16.8=22.4*(n(CO2)+n(CO))

0.75=n(CO2)+n(CO)

29=n(CO2)*Mr(CO2)+n(CO)*Mr(CO)

29=44*n(CO2)+28*n(CO)

n(CO2)=0.75-n(CO)

29=44*(0.75-n(CO))+28*n(CO)

33-29=16*n(CO)

n(CO)=4/16=0.25 mol

V(CO)=n(CO)*Vm=0.25*22.4=5.6 dm3

n(CO2)=0.75-0.25=0.5 mol

V(CO2)=n(CO2)*Vm=0.5*22.4=11.2 dm3

w(CO2)=V(CO2)/Vm=11.2/16.8=0.6666=66.66 %

w(CO)=V(CO)/Vm=5.6/16.8=0.3333=33.33 %