Opšte zakonitosti

Mario's picture

Relativne atomske mase elemenata, po pravilu, nisu celi brojevi, jer se elementi u prirodi nalaze u obliku svojih izotopa. Međutim, ni relativne atomske mase pojedinih izotopa nisu celi brojevi. Kako se to objašnjava? Može li pomoć?

milicaradenkovic's picture

Maseni broj je ceo broj jer je to broj protona i neutrona u jezgru a relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko je puta masa atoma nekog elementa veca od 1/12 mase atoma ugljenikovog izotopa C12 i predstavlja zbir masa protona i neutrona a posto su mase protona i neutrona decimalni brojevi onda je i relativna atomska masa izotopa decimalni broj.