Tolensov reagens

Marko955's picture

Ako se dehidrogenovanjem jedinjenja molekulske formule C3H8O dobije proizvod koji redukuje Tolensov reaktiv ,polazno jedinjenje je ..?>

milicaradenkovic's picture

Dehidrogenovanjem alkohola dobija se aldehid.

CH3CH2CH2OH----------------------->CH3CH2CHO+H2 aldehidi redukuju Tolensov reagens a polazno jedinjenje je alkohol i to propanol.