Elementi 2.grupe

Mario's picture

Šta su to kristalohidrati? Na koj način su molekuli vode vezani u kristalnoj rešetki takvih jedinjenja?

milicaradenkovic's picture

Kristalohidrati su supstance koje u svojoj strukturi imaju molekule vode.

Mario's picture

a  na koj način su molekuli vode vezani u kristalnoj rešetki takvih jedinjenja?

milicaradenkovic's picture

Za mnoge kristalohidrate nije bitno kako je voda povezana u kristalnoj resetci jer je njihova kristalna struktura ista kao i kristalna struktura ciste supstance npr. CuSO4*5H2O kristalna resetka je ista kao i kod anhidrovanog CuSO4