Opšte zakonitosti 3

Mario's picture

Objasniti sličnosti i razlike između alkana, silana, alana, borana i germana?

milicaradenkovic's picture

Alkani su zasiceni ugljovodonici sa strukturnom formulom CnH(2n+2). Borani su jedinjenja koja u svojoj strukturi imaju B i H atome. Najjednostavniji boran je BH3 koji je jedino prisutan u gasovitom obliku On se dimerizuje u diboran B2H6. Silani su molekuli sa formulom SiH4. Germani su jedinjenja sa molekulskom formulom GeH4 i ima tetraedarsku strukturu. Alan je jedinjenje formule AlH3. Razlika je kod ovih molekula u atomima koji se vezuju za vodonik C, Ge, B, Al, Si.