Oksidacija glicerola sa KMnO4

Anđelika's picture

U informatoru postoji pitanje šta nastaje oksidacijom glicerola (1,2,3 propantriol) sa KMnO4 u kiseloj sredini i odgovor je CO2.

Našla sam na ovom forumu sledeći odgovor http://www.svethemije.com/node/617 (mislim da je ovo gliceraldehid) i to otprilike nastaje i po ovom izvoru http://stari.svethemije.com/node/111 . 

Na starom svetu hemije nađem : http://stari.svethemije.com/node/1861 (CO2)

 I sad mi ništa nije jasno. Da li je greška u mom informatoru koji je inače iz 2011.godine, ili je greška u ovom gore odgovoru ili to zavisi od još nekih uslova u reakciji? 

milicaradenkovic's picture

To je reakcija dobijanja gicerilaldehida kada nastaju pocetna jedinjenja za dobijanje monosaharida a kada reaguju glicerol i KMnO4 dobija se CO2 

3C3H8O3+14KMnO4----------------------->2CO2+12H2O+14MnO2+7K2CO3

Greska je u jednacini.