stehiometrija

lejla93's picture

1. Da bismo dobili KClO3 u laboratorijumu se koristi sljedei postupak:

        3Cl2+6KOH disocira na KClO3+5KCl+3H2O

a)koliko grama KOH treba za dobijanje 1 mola KClO3

b)koliko litara hlora(ako jedan litar pri normalnim uslovimaiznosi 3,17 g) treba za pripremanje 5 molova KClO3?

 

2.Uravnoteži sljedeće reakcije:

Pb(NO3)2= PbO+NO2+O2

MnO2+HCl=H2O+MnCl2+Cl2

MnO2+KOH+O2=K2MnO4+H2O

hvala!!!

milicaradenkovic's picture

1. 3Cl2+6KOH----------------->KClO3+5KCl+3H2O

a) n(KOH):n(KClO3)=6:1

n(KOH)=6*n(KClO3)/1=6*1/1=6 mol

m(KOH)=n(KOH)*Mr=6*56=336 g

b) n(Cl2)=m/Mr=3.17/35.5=0.0893 mol

n(Cl2)=5*n(KClO3)=5*3=15 mol

1 l------------------------------0.0893 mol

x l-----------------------------15 mol

x=15*1/0.0893=168 l

2. 2Pb(NO3)2=2PbO+4NO2+O2

N5+(+1e-)------------------->N4+/2

O2-(-2e-)------------------------>O0/1

MnO2+4HCl=2H2O+MnCl2+Cl2

2MnO2+4KOH+O2=2K2MnO4+2H2O

Mn4+(-3e-)----------------------->Mn7+/2

O0(+2e-)--------------------------->O2-/3