stehiometrija

lejla93's picture

Koliko se kalaja dobije iz 100kg rude koja sadrzi 3%SnO2 i kada se 5% Sn gubi prilikom prerade?

i ako mozete da mi objasnite sta radimo kad imamo ovako 2 procenta?

unaprijed hvala!!

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da se zadatak radi na sledeci nacin

m(SnO2)=m(rude)*w(SnO2)=100*0.03=3 kg

3*10(3) g-----------------------151 g/mol

x g--------------------------------119 g/mol

x=3*10(3)*119/151=2364.24 g Sn

5 % se gubi prilikom prerade m1(Sn)=m(Sn)*w(Sn)=0.05*2364.24=118.212 g