hemijske reakcije

Nina Subarevic's picture

Koliko ce se osloboditi litara kiseonika u reakciji 14,2g kalijumsuperoksida sa odgovarajucom kolicinom ugljen dioksida? MOZE LI NEKO DA MI NAPISE REAKCIJU? HVALA

milicaradenkovic's picture

4KO2+2CO2--------------->3O2+2K2CO3

n(KO2)=m/Mr=14.2/71=0.2 mol

n(O2):n(KO2)=2:4

n(O2)=2*n(KO2)/4

n(O2)=2*0.2/4=0.1 mol

V(O2)=n(O2)*Vm=0.1*22.4=2.24 l

Nina Subarevic's picture

hvala