Rastvori 2

khaleesi999's picture

Zapremina od 52 cm3 rastvora sulfatne kisjeline, gustine 1.52 g/cm3 razblazena je vodom do 500 cm3. Za neutralizaciju ovako razblazenog rastvora potroseno je 500 cm3 natrijum hidroksida c=2 mol/dm. Koliki je maseni udio sumporne kisjeline u prvobitnom rastvoru ?

milicaradenkovic's picture

H2SO4+2NaOH-------------------->Na2SO4+2H2O

n(baze)=c*V=0.5*2=1 mol/l

n(kiseline)=n(baze)/2=1/2=0.5 mol

mr=V*ro=52*1.52=79.04 g

0.5 mol--------------------------1 l

x mol-----------------------------0.5 l

x=0.5*0.5/1=0.25 mol H2SO4

ms=n*Mr=0.25*98=24.5 g

w(H2SO4)=ms/mr=24.5/79.04=0.31=31 %