hemijske reakcije

Nina Subarevic's picture

Koliko se kristalnog magnezijum amonijum fosfata izdvaja iz 20ml rastvora magnezijum hlorida koncentracije 0,1 mol/l sa potrebnom kolicinom natrijum hidrogen fosfata u prisustvu amonijacnog pufera?
MOZE LI NEKO DA MI OBJASNI OVAJ ZADATAK,HVALA.

milicaradenkovic's picture

Mg(NH4)PO4

MgCl2+Na2HPO4+NH3------------------------>Mg(NH4)PO4+2NaCl

n=c*V=0.02*0.1=0.002 mol MgCl2

n(Mg(NH4)PO4)=n(MgCl2)=0.002 mol

m(Mg(NH4)PO4)=n(Mg(NH4)PO4)*Mr=0.002*137=0.274 g