organska hemija

lupica's picture

Kod sagorevanja smese jednog mla alkana i jednog mola alkena nastaju 4 molova vode. Koji se alkan i alken nalazeu smesi?

milicaradenkovic's picture

Resila sam ti zadatak.