VI-a grupa - Sumpor

Ninica55's picture

Pri vulkanskoj aktivnosti oslobodjeno je 10200 kubnih m SO2 i isto toliko H2S. Koliko bi moglo nastati amorfnog sumpora? Odrediti masu u tonama. FeS+ 2HCl -------> FeCl2 + H2S  Za izracunavanje kolicine sumpora proporcija se moze postaviti i sa FeS i sa HCl jer je oboje poznato. Tako se dobiju razlicite kolicine S a samo je jedna tacna, kako se odredjuje koje jedinjenje cemo posmatrati u proporciji?

 

milicaradenkovic's picture

Nije mi jasan zadatak gde je u zadatku reakcija za amorfni sumpor i SO2 FeS nije poznato u zadatku nego SO2 i H2S. Reakcija je 

SO2+2H2S---------------------->3S+2H2O

Verovatno se gleda sta je u manjku pa se na osnovu toga trazi masa sumpora.

Ninica55's picture

Izvini, pri prepisivanju sam skroz pomjesala dva zadatka. Zadatak do reakcije je uredu, reakcija je: SO2 + 2H2S ---> 3S + 2H2O. Poznati su SO2 i H2S. Koji se od njih koristi u proporciji pri izracunavanju S?

milicaradenkovic's picture

Mislim da se koristi H2S  i u visku je SO2 i dobija se

n(H2S)=V(H2S)/Vm=10200*10(3)/22.4=455357.14 mol

n1(SO2)=n(H2S)/2=455357.14/2=227678.57 mol

n(SO2)=n(H2S)=455357.14 mol

n2(SO2)=n(SO2)-n1(SO2)=455357.14-227678.57=227678.62 mol

n(S)=3*n2(SO2)=3*227678.62=683035.86 mol

m(S)=n(S)*Mr=683035.86*32=2.049 t

 

Ninica55's picture

Hvala :)