Ravnoteza

zdraka75's picture

U sud zapremine 10 dm3 uneto je 3,20g hidrazina. Na temperaturi 280 C (uz odgovarajuci katalizator) uspostavila se ravnoteza reakcije 3N2H4 (g) ⇔ N2 (g) + 4NH(g). U stanju ravnoteze u sudu je nadjeno 2,24g nerazlozenog hidrazina. Izracunati vrednost formalnih konstanti ravnoteze Kc i Kp na datoj temperaturi. Rezultat: Kc=0,74 mol2/m6 i Kp=1,56 *107 Pa2.

milicaradenkovic's picture

3N2H4(g)<----------------->N2(g)+4NH3(g)

n(N2H4)poc.=m/Mr=3.2/32=0.1 mol

n(N2H4)rav.=m(N2H4)rav./Mr=2.24/32=0.07 mol

n(N2H4)izreag.=n(N2H4)poc.-n(N2H4)rav.=0.1-0.07=0.03 mol

n(N2)rav.=n(N2H4)izreag./3=0.03/3=0.01 mol

n(NH3)rav.=n(N2H4)izreag.*4/3=0.03*4/3=0.04 mol

p(NH3)rav.=n(NH3)rav.*R*T/V

p(NH3)rav.=0.04*8.314*553.15/10*10(-3)=1.84*10(4) Pa

p(N2)rav.=n(N2)rav.*R*T/V

p(N2)rav.=0.01*8.314*553.15/10*10(-3)=4.6*10(3) Pa

p(N2H4)rav.=n(N2H4)rav.*R*T/V

p(N2H4)rav.=0.07*8.314*553.15/10*10(-3)=3.22*10(4) Pa

Kp=p(N2)rav.*p(NH3)rav.*4/p(N2H4)rav.*3

Kp=4.6*10(3)*(1.84*10(4))*4/(3.22*10(4))*3

Kp=1.58*10(7) Pa2

Ja dobijam za Kc=7.4*10(-7) mol2/dmproveri ti tvoje resenje da nije greska.