Rastvorljivost, proizvod rastvorljivosti

Hemicar5's picture

Proizvod rastvorljivost srebro-bromida iznosi 5,3 x 10 na -13 mol2/dm3. Izracunati rastvorljivost srebro-bromida u g/l u rastvoru KBr koncentracije 0,01 mol/l. 

milicaradenkovic's picture

Ksp=5.3*10(-13) mol2/dm6

AgBr----------------------->Ag+ + Br-

KBr----------------------->K+ + Br-

{Br-}={Br-}AgBr+{Br-}KBr 

{Br-}AgBr<<{Br-}KBr  pa je 

{Br-}={Br-}KBr

R={Ag+}=Ksp/{Br-}=5.3*10(-13)/0.01=5.3*10(-11) mol/dm3

Hemicar5's picture

U resenju pise 9,964 x 10 na -9

milicaradenkovic's picture

Izvini ja sam racumala mol/l a treba g/l . Resenje  je tacno.

R=n(Ag+)*Mr=5.3*10(-11)*188=9.964*10(-9) g/l