Ugljenik

Mario's picture

U fosilu sadržaj ugljenika izotopa-14 bio je 1/4 (25%) od sadržaja u živim biljkama. Poluvreme raspada radioaktivnog izotopa ugljenika-14 je 5.730 godina. Odredi starost fosila.

milicaradenkovic's picture

t={ln(Nf/No)/(-0.693)}*t1/2

t-starsot fosila

Nf/No-procenat ugljenika u odnosu na sadrzaj u zivim biljkama

t1/2-poluvreme raspada

t={(ln(0.25))/(-0.693)}*5730={(-1.386)/(-0.693)}*5730=11460 godina.