Oksidacija alil-alkohola

Star dust's picture

Šta se dobija oksidacijom alil-alkohola? Interesuje me da li se alil-alkohol pri oksidaciji ponaša kao alken (zbog dvogube veze) ili alkohol? Ako se ponaša kao alkohol, oksidacijom se dobija akrolein (propenal), ali ako se ponaša kao alken, oksidacijom se dobija glicerol.

Da li postoji neko pravilo koje kaže koja će se grupa pre oksidovati? :D

milicaradenkovic's picture

CH2=CHCH2OH+KMnO4--------------------->CH2OHCHOHCH2OH dobija se glicerol i alil alkohol se ponasa kao alkohol.

Star dust's picture

Hvala, a da li se dvoguba veza ikada može oksidovati ako je u alkoholu?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da ne moze.