stehiometrija

lejla93's picture

Koliko litara gasovitog HCl na 18 C i 770 mmHg nastaje iz 50g natrium hlorida i koliko je 80%-tne H2SO4 za to potrebno?

hvala!

milicaradenkovic's picture

2NaCl+H2SO4---------------------->2HCl+ Na2SO4

n(NaCl)=m/Mr=50/58.5=0.855 mol

n(HCl)=n(NaCl)=0.855 mol jer je odnos molova 1:1

1 mmHg----------------------133.322 Pa

770 mmHg------------------x Pa

x=770*133.322/1=102.66 kPa

V(HCl)=n(HCl)*R*T/p

V(HCl)=0.855*8.314*291.15/102.66*10(3)=0.020 m3=20 dm3

n(H2SO4)=n(NaCl)/2=0.855/2=0.4275 mol

m(H2SO4)=n(H2SO4)*Mr=0.4275*98=41.895 g

mr=m(H2SO4)/w=41.895/0.8=52.37 g 80% H2SO4