Elektrohemija

goge's picture

Pri elektrolizi vodenog rastvora soli sa inertnim (Pt) elektrodama vrednost pH rastvora u prostoru oko jedne elektrode je porasla. Koja so se nalazila u rastvoru za elektrolizu?
1) NaCl
2) CuCl2
3) CuSO4
4) ZnCl2
5) NiSO4

Odgovor je pod 1. Ako neko može malo da mi pojasni. Pretpostavljam da ima veze sa redoks potencijalom Na,ali nije mi baš najjasnije.

Pop.'s picture

Postoji tabela sa redoks potencijalom gde su ti navedena oksidaciona i redukciona sredstva i njihova vrednost (jacina). Po toj tabeli bi video da ti je Cl- jace oksidaciono sredstvo od SO42- i da ti je Na+ najjace redukciono sredstvo od ponudjenih katjona. Zato ti je resenje pod 1.
Sta se desava u elektrodama: desava se oksido-redukcija. Odnosno nesto se redukuje a nesto se oksiduje. U slucaju 1) za NaCl, xlor ti je jako oksidaciono sredstvo pa se on lako redukuje (ovo ti je obrnuto, ako je jako red. sredstvo on se lako oksiduje) a natrijum je jako red. sredstvo pa se lako oksiduje. Oksidacija ti je otpustanje elektrona, odnosno Na+ katjon lako otpusta e- i prelezi u elementarni Na i te otpustene e- prihvata Cl- anjon koji se redukuje u Cl2. Znaci imamo i oksidaciju i redukciju i otud oksido-redukcione reakcije.
Kako ti se u ovoj reakciji stvara Cl2 odnosno gas (to se desava na elektrodi) on izlazi iz sistema u vidu mehurova. I kako ti se stvara elementarni Na on dalje reaguje sa molekulima vode i stvara se NaOH koji je baza i koji naravno povecava baznost odnosno povecava vrednost pH (navedeno na pocetku zadatka).
Ovo je sve jos i sire i imas da vidis kako idu te reakcije sa zamenom elektrona i kako se racuna redoks potencijal, ali kada nadjes tabelu nacices verovatno i dodatna objasnjenja :)

Pop.'s picture

Hm...sada kada procitam text vidim da postoji gresaka. Zanemari moj text, ne mogu da ga editujem niti mogu da ga obrisem, ne znam zasto ne postoji ta opcija. Na+ prelazi u Na elementarni pa se onda on REDUKUJE jer prima elektrone (sto je i logicno jer mu se smanjuje oksidacioni br) a Cl se OKSIDUJE. Ako nadjes tabelu sa redoks reacijama nacices i sta je oks. a sta red. sredstvo i koje je jace, ne mogu sada napamet da se setim kako ide redosled. Izvini....