Disocijacija

goge's picture

Koje od navedenih jedinjenja u vodi daje hloridne jone?
1. CHCl3

2. MgCl2

3. NaOCl

4. ClO7

5. CCl4

milicaradenkovic's picture

Resenje je MgCl2 pod 2.

MgCl2+H2O-------------------->Mg2++ 2Cl-