Organska hemija

Nikola Simic's picture

Za potpunu oksidaciju 13 molova smese etana, etena i etina potrebno je 40 molova kiseonika. Koliki je odnos broja molova etana i etena u smesi ako je broj molova etina duplo manji od broja molova etana?

Resenje je 4:7. Hvala!

milicaradenkovic's picture

2C2H6+7O2------------------>4CO2+6H2O

C2H4+3O2----------------->2CO2+2H2O

2C2H2+5O2------------------>4CO2+2H2O

nu(O2)=n1(O2)+n2(O2)+n3(O2)

13=n(etana)+n(etena)+n(etina)

13=n(etana)+n(etena)+n(etana)/2

26=3*n(etana)+2*n(etena)

n1(O2)=7*n(etana)/2

n2(O2)=3*n(etena)

n3(O2)=5*n(etina)/2

n(etina)=n(etana)/2

n3(O2)=5*n(etana)/4

40=7*n(etana)/2+3*n(etena)+5*n(etana)/4

40=4.75*n(etana)+3*n(etena)

26=3*n(etana)+2*n(etena)

n(etana)=(26-2*n(etena))/3

40=4.75*((26-2*n(etena))/3)+3*n(etena)

120=123.5-9.5*n(etena)+9*n(etena)

3.5=0.5*n(etena)

n(etena)=3.5/0.5=7

n(etana)=(26-2*7)/3=4 i odnos molova etana i etina je

n(etana):n(etena)=4:7