nukleofilna supstitucija,elektrofilna adicija

Daljinski1234's picture

Za koja jedinjenja je karakteristicna nukleofilna supstitucija,a za koja elektrofilna adicija? Hvala unapred.

milicaradenkovic's picture

Elektrofilna adicija je karakteristicna za alkene a nukleofilna supstitucija za jedinjenja gde se jedan atom zamenjuje drugim i reagens je nukleofil.

Daljinski1234's picture

Je l moze primet za drugu? Hvala ti.