elektro hemija

lokica's picture

ukoliko neko moze da mi pomogne bila bih veoma zahvalna...

1.paralelne elektrode cija je povrsina 5.00cm2, postavljene su u rastvor  1.00*10-2mol dm -3 CH3C00H na rastojanju 10 cm. pri razlici potencijala 70.0 V kroz rastvor prolazi struja od 5.0 mA. Odrediti elektricnu provodljivost i molarnu elektricnu provodljivost.

2.Odrediti granicnu molarnu elektrcnu provodljivost NH4OH na osnovu podataka: λ (Ba(OH)2) =457.6 Scm-1mol-1     λ ∞ (BaCl3)=240 Scm-1mol-1   λ∞  (NH4Cl)=129.8 Scm-1mol-1.

3. Elektricna provodljivost zasicenog rastvora AgBr je 0.5700*10-7 Scm-1mol-1, a molarna elekricna provodljivost 121.9 Scm2 mol-1. Odrediti rastvorljivost AgBr u mol dm-3.

4. Odrediti ravnotezni pootencijal na 25 ºC za elektrodu Pt(s) | Sn2+ (ag=2.00*10-2), Sn4+ (ag) (a=1.00*10-3

5.Odrediti difuzioni potencijal na granici dva rastvora AgNO3 na 25º C, ako je odnos srednjih koeficijenata aktivnosti u ovim rastvorima jednak 10 , a prevodni broj NO3- jona je 0.530.

6. Izracunati teorijski napon razlaganja na 25 C pri uslovima koji su standardni za sistem :

   (-) Cu|CuSO4, H2SO4, H20|Pb (+) ako je ΔfGº(Cu2+)= -64.98 kJmol-1, ΔfGº (H20)=-237.19 kJmol-1

7. Izracunati teorijski napon razlaganja na 25 C za sistem 

(-) Pt l NiSO4  (a= 1.00), H2O |Pt (+)...

Unapred hvala jos jednom :D

 

kowalsky's picture

Pročitaj pravila foruma pre nego što postavljaš pitanje.